Grondwerk De Tuinen van Wils gestart

Grondwerk De Tuinen van Wils gestart

Wellicht bent u al eens op de locatie geweest en is het opgevallen dat er inmiddels veel bedrijvigheid is op het terrein. Dat klopt, want we zijn op de locatie begonnen met het grondwerk en het saneren van de locatie waar de 70 woningen van De Tuinen van Wils zijn gepland. Het terrein is opgeschoond, de bomen zijn gekapt en de grond is afgegraven. Zoals het er nu uitziet, duren de werkzaamheden tot medio april/mei. Hierna wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein alvorens te beginnen met de bouw van de woningen. De benodigde vergunningen zijn binnen en de voorbereiding voor de bouw van de woningen is in volle gang. De start bouw van de woningen is gepland aan het einde van de zomer van 2018.

Grondwerk De Tuinen van Wils